Raziskave kažejo, da sta med zbranimi e-odpadki 2 % še delujočih aparatov in dobro je, da jih zajamemo, saj jim tako lahko podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Družba ZEOS, d.o.o., zato po Sloveniji postavlja kotičke za ponovno uporabo. Dva izmed njih smo z javnim podjetjem Voka Snaga in Centrom ponovne uporabe Ljubljana uredili v Zbirnem centru Povšetova in Centru ponovne uporabe Ljubljana. Podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek je na srečanju poudaril: »Za Mestno občino Ljubljana je vsaka aktivnost v smeri boljšega bivanja tisto, kar dodaja kamenček mozaiku strategije naše občine še iz obdobja, preden smo postali zelena prestolnica leta 2016 oz. zaveze Zero Waste ter naše nove strategije o krožnem gospodarstvu. Vsaka taka aktivnost pomeni korak v smeri zaveze. V občini podpiramo take iniciative tudi zato, ker vemo, da jih izvajajo organizacije, ki delajo srčno. Take aktivnosti namreč ne prinašajo veliko dobičkov, prinašajo pa veliko zadovoljstvo.«

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si