Nova-KBMCertifikat za družini prijazno podjetjeNova KBM je že več kot tri leta nosilka certifikata Družini prijazno podjetje. Na ta način izkazuje družbeno odgovornost do zaposlenih, z izvajanjem ukrepov pa prispeva k boljšemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Po treh letih uspešnega uresničevanja 13 ukrepov iz osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje so si v Novi KBM prislužili polni certifikat Družini prijazno podjetje (znak modre barve). K obstoječim ukrepom za uspešnejše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja so dodali še 5 novih. Med njimi je dan plačane odsotnosti za zaposlene, ki se udeležijo prostovoljskih dejavnosti ali dobrodelne akcije v organizaciji banke. Med drugimi ukrepi, ki nosijo sporočilo, da si želimo prijetnejšega delovnega okolja, so še bolj fleksibilen dnevni odmor, prednostno omogočanje opravljanja dijaških oziroma študentskih praks v okviru razpoložljivih sredstev in virov svojcem zaposlenih banke in plačana odsotnost z dela zaradi spremstva otroka, ki je v bolnišnici. Banka je ustanovila tudi posebno projektno skupino za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Nova KBM d.d.
www.nkbm.si