V Novi KBM, eni največjih bank v Sloveniji, se zavedamo svoje odgovornosti in odločeni smo, da bomo še naprej ravnali odgovorno v odnosih z deležniki pri upravljanju svojih vplivov na okolje ter zagotavljanju najvišjih standardov upravljanja. Verjamemo, da smo v preteklem obdobju na podlagi naših zavez v poslovanje uvedli veliko dobrih trajnostnih praks, hkrati pa si z ambicioznimi cilji začrtali našo prihodnjo ESG pot. Ponosni smo, da je Nova KBM uspešno pridobila certifikat Green Star za leto 2021 z oceno štirih zvezdic, kar jo uvršča v kategorijo »zeleni voditelj«. Mednje sodijo podjetja, ki imajo trajnost močno vpeto v poslovno strategijo. Vpeljava trajnostnih rešitev kaže rezultate, podjetje pa za doseganje podnebne nevtralnosti sodeluje z različnimi deležniki. Izdajatelj certifikata, Partnerstvo za trajno gospodarstvo (CER), je prepoznal naš napredek in ugotovil, da Nova KBM že dlje časa stopa po poti zelene preobrazbe, ima zastavljene cilje in ukrepe za trajnostno poslovanje ter podnebno ukrepanje. Podrobnejše informacije o ESG aktivnostih v Novi KBM so dostopne na naši spletni strani https://www.nkbm.si/esg.

Nova KBM d.d.
www.nkbm.si