Bureau-Veritas 121Izvajanje presoj po shemi FSCOrganizacija FSC® (Forest Stewardship Council®), ki promovira odgovorno gospodarjenje s svetovnimi gozdovi, je v novembru 2016 sprejela najnovejšo različico standarda FSC-STD-40-004 (3-0). Nova izdaja standarda je pričela veljati letos spomladi. Vsaka organizacija, ki želi pridobiti certifikat sledljivosti FSC Coc (Chain of Custody; skrbniška veriga), mora svoje poslovanje prilagoditi zahtevam tega standarda. Prehod na novo izdajo standarda je potrebno izvesti do 31. marca 2018. Certificiranje v skladu s standardi FSC je prostovoljno dejanje, katerega namen je podpiranje odgovornega upravljanja z gozdovi v svetovnem merilu. Ker morajo biti v presoji vsi členi v dobavni verigi, je kupec lahko prepričan, da je kupljen proizvod (les, lesni proizvodi, papir in papirni proizvodi) iz gozda, ki ga odgovorno upravljajo. FSC loči dva tipa certificiranja – za lastnike gozdov in za organizacije, ki uporabljajo gozdne proizvode: Upravljanje z gozdovi FSC FM (FSC Forest Management): Certificiranje FSC Forest Management je namenjeno organizacijam, ki upravljajo lastne gozdne vire in bi rade svojim strankam sporočile, da gozd upravljajo na odgovoren način. Če želi organizacija les prodajati kot FSC certificiran, mora pridobiti tudi certifikat FSC CoC. Skrbniška veriga FSC CoC (FSC Chain of Custody): Certificiranje FSC Chain of Custody je namenjeno organizacijam, ki v svojih delovnih procesih (proizvodni ali trgovini) uporabljajo FSC certificirane materiale in bi rade svoje proizvode tudi prodale kot FSC certificirane. Ker certificirana podjetja dokazljivo zagotavljajo sledljivost izvora lesa, lahko uporabljajo tudi blagovne znamke FSC. Spremembe v novi različici standarda bodo vplivale predvsem na podjetja, ki kupijo kontroliran les FSC in ga uporabijo v svoji proizvodni verigi. Za več informacij obiščite stran www.bureauveritas.si. Bureau Veritas je neodvisna organizacija, ki ji je akreditacijski organ ASI podelil akreditacijo za izvajanje presoj po shemi FSC.

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si