PROF.EL EOL160

Svetovni trendi kažejo, da bo v prihodnosti na življenja ljudi v veliki meri vplivala tehnologija, povezana s pametnimi mobilnimi aparati. Zato je združevanje energetike in telekomunikacij povsem pričakovan korak, ki ponuja odgovore na marsikatero vprašanje. V podjetju PROF.EL se že več kot dve desetletji ukvarjamo predvsem z raziskavami in razvojem na področju sodobnih regulacij za sisteme ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in upravljanja pametnih stavb. Od leta 2000 imamo tudi lastno proizvodnjo regulatorjev v ta namen. Navedene potrebe in želje naših uporabnikov so namreč narekovale razvoj nove generacije pametnih regulatorjev z imenom DIALOG EQ. Le-ti imajo vgrajeno napredno tehnologijo (t. i. »Internet of Things« – IoT), ki v povezavi s strežniki v oblaku (t. i. Cloudi) analizirajo, optimirajo in regulirajo delovanje vsakega sistema, tako da ta deluje učinkoviteje, s čim manjšimi vplivi na okolje in istočasno aktivno pripomore k trajnostnemu razvoju družbe.

PROF.EL d.o.o.
www.profel.si