V času višanja cen energentov in težav pridobivanja energije za delovanje ekonomskih subjektov se ponovno odpira vprašanje, kako urediti trajnostno mobilnost v Sloveniji, ki je, vsaj za sedaj, še vedno vezana na individualno rabo avtomobilov, ki so svoj vrh dosegli pred 30 leti in danes v »zeleni Sloveniji« predstavljajo enega največjih ogljičnih odtisov posameznika. Na Fakulteti za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu, kjer vabimo k vpisu v nov, sodoben in atraktiven koncesioniran študijski program Upravljanje z okoljem, bodo študenti v okviru študija s pomočjo strokovnjakov iz akademije in stroke analizirali različne pristope k urejanju mobilnosti prebivalstva in izdelovali modele za dosego ustreznih parametrov na tem področju. Ti bodo tudi osnova za delovanje stroke v prihodnjih letih. Cilj študijskega programa je izobraziti kadre za sodobnejši pogled na poslovni svet, vključujoč kavzalnost med ekonomskimi in okoljskimi determinantami. Študij je interdisciplinaren, zato se bodo študenti dotaknili mnogoterih pogledov na okolje. Vsekakor tudi tistih delov delovanja človeka, ki okolje najbolj bremenijo, kot sta industrija in mobilnost.
Zapisal: doc. dr. Sergej Gričar

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za poslovne in upravne vede
https://fpuv.uni-nm.si