Na lokaciji Izobraževalnega centra B&B v Kranju, kjer izvajamo srednješolske, višješolske in visokošolski program Varstvo okolja, smo vpeljali nov sistem ogrevanja z obnovljivim virom energije – vodo. Vgradili smo sistem ogrevanja s toplotno črpalko voda – voda. Predhodno se je objekt ogreval s kotlom na kurilno olje. Preureditev je zahtevala gradbena in zemeljska dela, in sicer najprej izkop sesalne in ponorne vrtine. Iz sesalne vrtine se črpa podtalno vodo, ki se jo preko toplotne črpalke usmerja v ponorno vrtino. Ogrevano vodo iz toplotne črpalke transportiramo preko obtočne črpalke v zalogovnik toplote ter preko obtočnih črpalk na razdelilcu v objekt. Toplotna črpalka iz okolice sprejema toplotno energijo in jo oddaja v ogrevanih prostorih, pri čemer izkorišča naravni toplotni zbiralnik okolja. Talna voda je idealni energetski vir, saj njena temperatura minimalno niha (5–15 °C) skozi vse leto. Ureditev ogrevanja je pomemben korak v smeri ohranjanja okolja.

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
www.bb.si