Interaktivni slovensko-nemško-angleški pregledovalnik https://geopark-karawanken-waters.eu/ je ključni dosežek projekta KaraWAT – Strategija trajnostnega upravljanja vodnih virov v Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku, ki je potekal v okviru programa Interreg V-A SI-AT. Pregledovalnik je enotna vstopna točka do uradnih prostorskih podatkov Slovenije in Avstrije, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju prostora, naravnih danosti in tveganj, vodnih virov in turističnih potencialov Geoparka. Obiskovalci območja z izbiro strani »Doživite Geopark« najdejo ideje za izlet do geoloških in vodnih pojavov, npr. mineralnih izvirov. Zahtevnejši uporabniki pa z izbiro »Upravljanje voda« aktivno povprašujejo po številnih čezmejnih prostorskih informacijah. Pregledovalnik prikazuje tudi rezultate stalnih meritev količine in temperature podzemne vode v rudnikih Mežica in Topla. Ogled značilnosti vodnega kroga čezmejnega kraškega vodonosnika Pece si lahko ogledamo v novem centru za obiskovalce GEO.DOM na Peci.

interreg si at sl 4c

Geološki zavod Slovenije
www.geo-zs.si