Studio krožnega gospodarstva obravnava pristop sodelovanja med Norveško in Slovenijo na področju uveljavljanja boljšega razumevanja krožnega gospodarstva kot načina življenja. Skupni koncept je nadgradnja krožnega gospodarstva v Sloveniji in temelji na oblikovalskem koncept, ponovni uporabi, industrijskem dizajnu in krožni rabi virov. Možnost krožne rabe virov prikazujemo na primeru uporabe odvečnih ladijskih kontejnerjev. Studio sestavlja šest med seboj vsebinsko povezanih ladijskih kontejnerjev na dveh lokacijah, in sicer v Slovenskih Konjicah in Rogaški Slatini. Na lokaciji v Slovenskih Konjicah je možno v živo spoznati koncepte krožne rabe virov. Dva kontejnerja sta opremljena iz različnih zavrženih izdelkov, kot so odpadni tekstil za namen izolacije, filc, bombažna vlakna, trstika, naravni materiali za zidne obloge, kosovni odpadki, stavbno pohištvo, električni in elektronski izdelki ter drugi materiali. Trend »waste design« poudarja in spodbuja uporabo odpadnih materialov ter razvoj trajnostnih izdelkov in storitev z namenom zmanjševanja količine odpadkov in negativnega vpliva na okolje. Studio krožnega gospodarstva spodbuja kroženja – namesto da bi se uporabljeni materiali zavrgli. Krožna raba virov v studiu spodbuja njihovo ponovno uporabo. Spodbuja uporabo obnovljivih virov, kot so sončna, vetrna, hidroenergija. Krožno gospodarstvo spodbuja uporabo storitev namesto izdelkov, ki so kratkotrajni in se hitro zavržejo. Storitve se lahko ponovno uporabijo in izkoristijo, kar zmanjša potrebo po novih izdelkih.

 

Norway grants
Norway grants

 

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

 

Zapisali: dr. Marinka Vovk, vodja investicije »Studio krožnega gospodarstva«, dr. Klavdija Rižnar, vodja projekta »Studio krožnega gospodarstva«

Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.
www.cpu-reuse.com