Za zeleno Velenje
Za zeleno Velenje

Velenje kot ponosni član družine Slovenia Green izpolnjuje obljubo in deluje po trajnostnih načelih, vedno pa iščemo zelene izboljšave. Mislimo in delamo zeleno, zato smo pripravili film Za zeleno Velenje, s katerim želimo občanke in občane ter obiskovalce našega mesta spodbuditi k okolju in naravi prijaznemu obnašanju. S filmom usmerjamo k odgovornemu ravnanju in trajnostnemu načinu življenja. Spodbujamo ločevanje odpadkov, spoštovanje narave, pitje vode iz pitnikov Šaleški biser, ki se nahajajo na različnih koncih Velenja, spodbujamo nakup lokalnih proizvodov, koriščenje javnega prevoza, racionalno rabo vode ter uporabo materialov za večkratno uporabo. Film je v slovenskem in angleškem jeziku in je dostopen na You tube kanalu Mestna občina Velenje – MOV: https://youtu.be/oRLzoB4Ceb0 in https://youtu.be/zHPy28ZLJqI. Video smo posredovali vsem turističnim ponudnikom (hotelirjem, gostincem, zavodom, društvom), ki ga lahko objavijo tudi na svojih spletnih straneh. Želimo še naprej čisto in urejeno Velenje, mesto prijazno do vseh generacij.
Mestna občina Velenje
www.velenje.si