eimv RADONORM eol153

Radon je naraven radioaktiven plin brez vonja in barve. Nabira se v zaprtih prostorih in je lahko rakotvoren. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov. Zato je Evropska komisija v okviru EURATOM programa Obzorje 2020 podprla nov raziskovalni projekt RadoNorm, katerega namen je zmanjšati znanstvene, družbene in tehnične negotovosti v vseh korakih obvladovanja sevalnega tveganja zaradi radona in radioaktivnih materialov, ki vsebujejo naravno prisotne radionuklide (NORM). Petletni projekt RadoNorm, ki se je začel septembra 2020, bo izboljšal varstvo pred sevanji z izvajanjem multidisciplinarnih, inovativnih, integriranih raziskovalnih in tehničnih dejavnosti; vključevanjem izobraževanja in usposabljanja (E&T) v raziskovalno in razvojno delo projekta; ter razširjanjem dosežkov projekta, usmerjenih v javnost in k drugim zainteresiranim skupinam, vključno z regulativnimi organi in oblikovalci politik. V projekt je vključenih 56 organizacij iz 20 članic EU ter Norveške, Švice in Ukrajine. EIMV je edina slovenska inštitucija, ki sodeluje v projektu. Več informacij na https://www.radonorm.eu/.

Elektroinštitut Milan Vidmar
www.eimv.si