Saubermacher110Nov center za ravnanje z nevarnimi odpadkiEden večjih projektov podjetja Saubermacher Slovenija, d.o.o., je bila v preteklem letu izgradnja Centra za nevarne odpadke v Kidričevem. Konec decembra 2015 smo prejeli dovoljenje za poskusno obratovanje. Povsem prenovljen center uporabnikom nudi storitve, kot so obdelava kislin, baz, soli in drugih tekočih odpadkov s fizikalno-kemijskimi postopki, kjer zmanjšujemo nevarnostni potencial odpadkov, odpadke pripravimo za nadaljnjo termično ali snovno uporabo ali jih pripravimo kot surovino oziroma produkt; predobdelava odpadnih mineralnih olj in predobdelava halogeniranih in nehalogeniranih topil z namenom pripraviti jih kot surovino/produkt za snovno ali termično izrabo v industriji oziroma obratih nadaljnje predelave; obdelava razsutih odpadkov in muljev s fizikalno-kemijskimi postopki ter obdelava odpadkov iz pro-izvodnje, priprave, dobave in uporabe premazov (barv, lakov, emajlov), lepil, tesnilnih mas in tiskar-skih barv in ločeno zbrane tovrstne frakcije z namenom pripraviti jih kot surovino/produkt za snovno ali termično izrabo v industriji oziroma obratih nadaljnje predelave. Obnovljeni center v Kidričevem se tako danes razprostira na okrog 6.000 m2 in je zasnovan v t. i. nepropustni »skledi«, ki preprečuje emisije v okolje. Edini izpust vod je speljan in kontroliran preko tehnološke kanalizacije podjetja Talum, emisije v zrak pa so le na enem izpustu in preko nadzorovanega prezračevalnega sistema potujejo skozi dva pralnika in dva biofiltra.

Saubermacher Slovenija d.o.o.
www.saubermacher.si