NoprintZ je mobilna aplikacija za prejem digitalnih računov. Aplikacija omogoča, da so vsi računi še vedno prejeti in fiskalizirani, čeprav trgovec ne natisne fizičnega računa. Tako na en mah rešuje pereč okoljevarstven problem, ki ga povzroča tiskanje računov, in obenem potrošnikom omogoča hrambo vseh računov ter pregled nad porabo. Gre za davčno skladno rešitev, ki je komplementarna z velikim številom blagajniških sistemov. Aplikacija, ki jo nenehno nadgrajujemo, omogoča lažji postopek reklamacij in uveljavljanje garancij. V aplikacijo je možno dodati kartice zvestobe, tako da ima potrošnik vse zbrane na enem mestu. Aplikacija je že povezana s plačilnim sistemom FLIK, kmalu pa bo možna povezava tudi s plačilnimi karticami. Prav tako trgovcem in ponudnikom storitev nudi zanimiv marketinški kanal, preko katerega lahko ciljno in personalizirano oglašujejo ponudbo aktualnim ter potencialnim strankam.

Fin4Green d.o.o.
www.fin4green.si