Biološki odpadki so glavni vir izpusta toplogrednih plinov na odlagališčih (3 % vseh izpustov toplogrednih plinov v EU). S pravilnim ločevanjem in predelavo bioloških odpadkov lahko te izpuste bistveno zmanjšamo. Raziskave so pokazale, da se pri bokashi kompostiranju ohrani skoraj 60 % več hranilnih snovi, ki se pri navadnem kompostiranju sprostijo v ozračje v obliki (toplogrednih) plinov. V raziskavi, kjer so primerjali navadno (aerobno) kompostiranje z bokashi kompostiranjem, so ugotovili, da na tono začetnega materiala pri bokashi kompostiranju nastane skoraj 10-krat manj kg CO2e. EM (efektivni mikroorganizmi) preprečujejo nastanek amonijaka (NH3) med razgradnjo proteinov, saj le-te metabolizirajo, tako da pri tem nastanejo aminokisline, ki jih lahko rastline direktno absorbirajo. Ko rastline absorbirajo dušik v obliki aminokislin, prihranijo na energiji, ki bi jo sicer porabile za izgradnjo aminokislin in beljakovin ter jo lahko namesto tega uporabijo za rast sadežev z več sladkorja. Zapisala: dr. Leja Goljat

Plastika Skaza d.o.o.
www.skaza.com