Bureau Veritas EOL160

Organizacije, ki lahko dokazujejo odgovoren pristop k širšim gospodarskim, družbenim, etičnim in okoljskim vprašanjem, pridobijo zaupanje svojih odjemalcev in drugih poslovnih partnerjev ter s tem ključno konkurenčno prednost na trgu. Kako zagotoviti, da trajnostno poročanje, h kateremu so zavezane velike družbe po ZGD-1J, ustreza zakonskim zahtevam in pričakovanjem zainteresiranih strani ter dokazati, da so navedbe v trajnostnem poročilu resnične? Bureau Veritas je razvil metodo neodvisnega preverjanja in potrjevanja trajnostnih poročil z upoštevanjem vodil različnih standardov in dobre poslovne prakse. Smernice organizacijam omogočajo, da izberejo kazalnike v skladu z lastnimi usmeritvami trajnostnega razvoja. Postopki preverjanja vključujejo standarde GRI, ISAE 3000, AA100, ISO 26000 in SASB. Potrjeno trajnostno poročilo s strani neodvisnega organa pripomore k izboljšanju ugleda organizacije in vrednosti blagovne znamke, pridobitvi zaupanja in utrditvi konkurenčne prednosti na trgu, izboljšanju komunikacije z vlagatelji in drugimi zainteresiranimi deležniki, identificiranju in obvladovanju ključnih tveganj ter identificiranju novih poslovnih priložnosti.

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si