V skupini Abena smo v okviru naših prizadevanj za bolj trajnostno prihodnost pripravili posebno orodje za izračun ocene življenjskega cikla (LCA – Life Cycle Assessment). Z oceno LCA iščemo nove načine zmanjšanja vpliva našega delovanja in posledično delovanja naših strank na okolje, saj lahko naši partnerji na podlagi številk izberejo izdelke, ki dejansko spreminjajo vpliv na okolje. Tako lahko izračunamo vpliv na okolje na vsakem koraku življenjskega cikla našega izdelka. Pri oblikovanju in razvoju izdelkov lahko primerjamo različne kombinacije surovin, embalažnih rešitev, načinov transporta, ravnanja ob koncu življenjske dobe idr. To ponuja edinstveno priložnost za naše stranke, ki lahko izdelek izberejo na podlagi surovin, funkcionalnosti in okoljskega odtisa. Izračun LCA, ki je trenutno na voljo na zahtevo in za določene skupine izdelkov, je pripravljen na podlagi 16 faktorjev – od porabe virov iz okolja (npr. surovin) do emisij v okolje (na primer ogljikov dioksid). LCA izraža vpliv izdelkov na okolje v eni, preprosti številki, ki vključuje njihov vpliv na zrak, tla, podzemni svet, vode ter druge dejavnike. Več o izračunu LCA na https://www.abena-helpi.si/trajnostna-naravnanost/lca.

Abena-Helpi d.o.o.
www.abena-helpi.si