Biotehniska sola Maribor voda

Za uspešno namakanje je zelo pomembno, da je voda dovolj kvalitetna, zato ne sme biti onesnažena (ne sme vsebovati pesticidov, nitratov …). Med pomembne dejavnike spadata tudi primeren pH in trdota vode. Zaradi vseh naštetih razlogov smo se odločili, da učencem na tehniškem dnevu predstavimo, kako se izvajajo različne analize vode: najprej enostavne meritve, ki jih lahko opravimo sami doma, in nekoliko bolj zahtevne, za katere so potrebni posebni merilci. Najprej sta jim Zala in Luka predstavila analize vode, ki jih lahko opravimo sami, potem kako ugotovimo, ali imamo trdo vodo in ali lahko s pomočjo pH ocenimo, ali je onesnažena ter katere analize je moč opraviti s specialnim kovčkom. K izvedbi postopkov sta povabila tudi učence. Ti so se dela lotili zelo vestno in natančno, kar pomeni, da so bili zanj zelo motivirani. S tem smo hoteli učence spodbuditi, da lahko osnovno analizo vode opravijo sami in že pred zalivanjem rastlin preverjajo njeno kvaliteto. Mihael, Ali in Luka pa so pokazali, kako lahko s pomočjo elektronskega merilca (Vernier) izmerimo količino kisika v vodi.
Zapisal: Simon Gračner
Biotehniška šola Maribor
www.bts.si