Program naravovarstveni tehnik je v Sloveniji še vedno premalo prepoznaven, kljub temu da poleg rednega pouka izvajamo še številne projekte in sodelujemo z različnimi strokovnimi institucijami. Tudi zaradi tega smo se odločili, da mladim in njihovim staršem predstavimo vsebino našega dela – kaj vse počnejo naši dijaki. Obiskovalci so se lahko preizkusili v izvedbah različnih naravovarstvenih nalog. Dijaki so jim predstavili, kako s pomočjo terenskih kovčkov in elektronskih merilnikov izvajamo različne analize vode in tal. Prikazali so, kako merimo nitrate, nitrite, amonijak, fosfate, pH, trdoto vode, temperaturo, električno prevodnost in nivo kisika ter jim razložili, kako lahko pridobljene podatke uporabimo v vsakdanjem življenju. Poleg analiz so jim dijaki predstavili še uporabo lesne biomase, jih opozorili na prekomerno uporabo plastike in jim pokazali, kaj se lahko zgodi, če ne pazimo kam odlagamo plastične izdelke in s čim lahko nadomestimo plastične materiale. Za konec so dijaki predstavili še poizkus, ki pokaže, koliko je še dejansko pitne vode na svetu ter koliko vode uporabimo za pridelavo in predelavo hrane ter za izdelke za vsakdanjo uporabo. Glede na odzive obiskovalcev je bilo razvidno, da so poizkusi dosegli svoj namen. Čestitke dijakom za odlično predstavitev.

Pripravil: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si