Atlantic Droga KolinskaEOL157

V podjetju Atlantic Droga Kolinska d.o.o. smo se v skrbi za okolje odločili, da plastenke, ki jih trenutno uporabljamo, zamenjamo z okolju prijaznimi plastenkami iz 100% reciklirane PET plastike, s čimer bomo emisije CO₂ zmanjšali za 90 % v primerjavi s trenutnimi plastenkami. Odpadna PET embalaža se na slovenskem trgu v sistemu ločenega zbiranja odpadkov sortira tudi glede na barvo in tako pridobljene zelene frakcije odpadnih PET plastenk odkupuje podjetje Alpla Slovenija d.o.o., s katerim naše podjetje poslovno sodeluje. Frakcije odpadne PET embalaže se nato reciklirajo po sistemu »Bottle to Bottle« oziroma se predelajo v osnovno obliko (rPET granulat), ki se uporabi za ponovno izdelavo plastenk. Na ta način bomo občutno zmanjšali obremenitev okolja s plastiko, ne da bi posegali v navade evropskega potrošnika. Dodatno bomo uvedli spremembo pri pakiranju izdelkov v pakete. Ti bodo odslej oviti s folijo, ki vsebuje 50 % recikliranega materiala LDPE. Pri etiketah, kjer trenutno ni na voljo alternativnega materiala OPP-ju, pa zmanjšujemo maso OPP-ja za 12 %.

Atlantic Droga Kolinska d.o.o.
www.atlanticgrupa.com