Skupina Aktiva, ki jo sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo z varovanjem ljudi in premoženja, ter s čiščenjem, upravljanjem in vzdrževanjem objektov, se zavezuje k učinkovitemu upravljanju z energijo in vzpostavljanju trajnostnih praks v svojih objektih. V ta namen smo sprva izvedli celovit pregled, na podlagi katerega smo se odločili za vgradnjo sodobne energetsko učinkovite opreme in sistemov. Med temi ukrepi so vgradnja svetil LED, senzorjev za avtomatsko uravnavanje razsvetljave ter termostatov za boljše upravljanje s temperaturo prostorov. Pričakujemo zmanjšanje porabe energije in nižje stroške obratovanja. Poleg tega smo uvedli sistem upravljanja z energijo, ki nam omogoča nenehno spremljanje in nadzor nad porabo energije v naših objektih ter identificiranje morebitne energetske izgube, za katere nato izvajamo ciljane ukrepe za njihovo zmanjšanje. S temi energetskimi ukrepi si prizadevamo ne le za zmanjšanje našega ogljičnega odtisa, temveč tudi za zagotavljanje bolj trajnostnega in odgovornega delovanja v skladu z našimi vrednotami. Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju naših praks glede upravljanja z energijo, da bi prispevali k bolj zeleni prihodnosti.

Aktiva skupina d.o.o.
www.aktiva.si