Telekom Slovenije in ELES sta skupaj s partnerji razvila napredno rešitev za učinkovito množično polnjenje e-vozil, ki je vodena na daljavo in zagotavlja stabilnost elektroenergetskega sistema. S povečevanjem števila e-vozil na slovenskih cestah se povečujejo potrebe po električnih polnilnicah, pri čemer je med drugim pomembno, da v Sloveniji vzpostavimo mrežo inteligentnih e-polnilnic na zasebnih lokacijah in da uporabnikom omogočimo cenovno ugodno polnjenje večjega števila e-vozil. E-vozila se polnijo najceneje, če so na polnilnice priključena dlje časa, med polnjenjem pa zagotavljajo regulacijo proizvodnje in porabe električne energije. Rešitve za množično polnjenje e-vozil Telekoma Slovenije in družbe ELES so razvite za okolju prijazno prihodnost, saj podpirajo uvedbo električnih vozil in s tem zmanjševanje emisij CO2. Navedeno je skladno tudi s t. i. zelenimi cilji Evropske unije za razogljičenje družbe in podpira prizadevanja Slovenije pri doseganju zastavljenih okoljskih ciljev.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si