Ker se v zadnjih letih temperature zvišujejo, je vedno manj padavin. Višanje temperatur pa povzroča neizbežno sušo. Rešitev je lahko le v vzpostavitvi dobrega namakalnega sistema. V ta namen smo si na naši šoli zastavili dva cilja: vzpostavitev sistema, ki bo temeljil na zbiranju deževnice, in postavitev male sončne elektrarne, ki bo proizvajala elektriko za potopno črpalko, ki bo črpala deževnico za namakanje njivskih površin. Z dijaki smo pri predmetih, ki se dotikajo tega področja, veliko razpravljali tudi o pomenu sončne energije in kako jo izrabiti. V razpravah se je porodila ideja, da bi lahko že majhna sončna elektrarna poganjala namakalni sistem in bi jo bilo mogoče namestiti na streho objekta na našem šolskem posestvu. Ideja je bila uresničena: na stavbo na našem posestvu je bilo zmontiranih osem solarnih panelov. Mala sončna elektrarna bo za dijake po eni strani učni pripomoček, po drugi pa bo služila v praktične namene: z energijo, ki nam jo bo dajala, bomo lahko oskrbovali sušilnico sadja in zelenjave, hkrati pa bo služila kot hladilni sistem za klet z arhivskimi vini, poganjala pa bo tudi namakalni sistem za zelenjavo na bližnji njivi.

Zapisal: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si