Trajnice Golob KlančičEOL122Podtaknjenci sedumovZelene strehe se dobro uveljavljajo v Sloveniji. A med investitorji, načrtovalci in izvajalci gradbenih del je premalo znanja, ki bi omogočalo racionalno izvedbo. Zato se prakticirajo drage oziroma daleč predrage ozelenitve. Najhitrejše in seveda najdražje je polaganje vnaprej vzgojenih zelenih preprog. Za ta namen je možno uporabljati le zelo omejeno število vrst in sort trpežnih trajnic, običajno homulic. V vrtnariji Trajnice Golob-Klančič so razvili dva druga, za razmere našega malega trga zelo primerna načina gojenja rastlin za ekstenzivne zelene strehe z debelino substrata 7-13 cm. Oba načina sta že dobro preizkušena in dajeta odlične rezultate. Prvi način je sajenje vnaprej vzgojenih sadik trpežnih in nezahtevnih trajnic v normalno debelino rastnega substrata na zeleni strehi. Ker se uporabljajo sadike v lončkih in ne v obliki tankih preprog, je izbor primernih trajnic mnogo večji in dovoljuje tudi zahtevnejše oblikovanje ekstenzivnih strešnih vrtov za približno enako ceno kot v primeru polaganja v tujini vzgojenih zelenih preprog iz sedumov. Drugi, nekoliko počasnejši, najbolj enostavno izvedljiv in daleč najcenejši način ozelenitve streh je uporaba sveže narezanih potaknjencev homulic (Sedum). Cena za potaknjence homulic je desetkrat nižja od cene za zeleno preprogo iz homulic. Transport in izvedba pomenita zanemarljiv strošek. Seveda za te namene niso uporabne vse vrste in sorte homulic, pač pa le tiste, ki se v toplem delu leta zelo enostavno ukoreninjajo že v dotiku s podlago brez vsake posebne nege.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com