Steklarska panoga je energetsko intenzivna. V Steklarni Hrastnik smo zavezani ciljem, da ne glede na izzive ohranimo trajnostni razvoj kot enega pomembnejših temeljev poslovanja. Postajamo nosilci procesnih inovacij na področju ogljične bilance in ponosni smo, da smo odprli pot svetlejšemu in trajnostno naravnanemu obdobju v naši branži. Najbolj trajnostna steklenica na svetu ni le pokazatelj preboja za Steklarno, temveč predvsem dokaz, da je tranzicija v trajnostno naravnanost možna tudi na energetsko intenzivnih področjih. Glavno vlogo v tem preboju nosi vodik. Pridobivanje vodika je možno na več načinov, eden od njih je elektroliza. Gre za postopek, ko s pomočjo električne energije ločimo vodo na kisik in vodik. Električna energija, potrebna za ta postopek, prihaja iz obnovljivih virov, konkretno iz sončne elektrarne, kar trenutno omogoča kar najbolj zeleno proizvodnjo in uporabo vodika. Taljenje stekla za prvo butično serijsko proizvodnjo najbolj nizkoogljičnih steklenic na svetu je vključevalo obnovljive vire energije. Proizvodnja je stekla s kombinacijo uporabe sončnih celic, t. i. zelenega vodika in odpadnega recikliranega stekla. Kisik in vodik sta bila uporabljena kot gorivo. Edini stranski produkt pri proizvodnji je bila vodna para brez emisij ogljikovega dioksida. V Steklarni Hrastnik smo pripravljeni, da nadaljujemo z uvajanjem velikih tehnoloških inovacij na področju dekarbonizacije na industrijskem nivoju, saj smo izjemno zavezani k trajnostni naravnanosti za prihodnje generacije.

Steklarna Hrastnik d.o.o.
https://hrastnik1860.com