ELES je prva državna elektroenergetska družba, ki je prejela certifikat družbeno odgovorni delodajalec in osvojila tretje mesto na podelitvi priznanj za družbeno odgovorne sinergije. Nagrado za družbeno odgovorne sinergije smo v družbi ELES prejeli za projekt neprofitnega partnerstva z društvom En-Lite pri krepitvi glasu stroke v javnih in medijskih razpravah ter v izobraževanju o energiji in energetiki. Ciljne projektne točke partnerstva so: knjiga o trajnostni energiji, javna predavanja in strokovne razprave, priročnik o energetski pismenosti, pogovori s strokovnjaki o energiji in energetiki, izobraževalna knjižica o sevanju v vsakdanjem življenju, digitalna izobraževalna platforma iEnergija in mednarodno sodelovanje v programu OE4BW. Projekt Krepitev energetske pismenosti je npr. dodal znanstveni vpliv k inovativnim projektom, kot sta Nedo in Future.Flow, ki vpliva na razvoj lokalne skupnosti z višjim izkoristkom dobavljene električne energije. Inovativna projekta so v organizaciji ISGAN nagradili s prvima dvema nagradama v svetovnem merilu. O inovacijah v družbi ELES so med drugim poročali tudi v sloviti reviji Forbes.

ELES, d.o.o.
www.eles.si