Apis mellifera carnica

Lokalne podvrste medonosnih čebel so bolje prilagojene na lokalne razmere in v danem okolju bolj odporne na patogene. Ob manj učinkoviti selekciji na zaželene lastnosti (npr. mirnost in donosnost), čebelarji pogosto posegajo po bolje selekcioniranih, a na lokalno okolje slabše prilagojenih linijah medonosnih čebel. S tem se seveda izgublja diverziteta, posledično pa so nekatere podvrste že na robu izginotja. Z mednarodnim projektom »Joint Effort for Honey Bee Conservation and Selection – BeeConSel«, ki ga sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška preko sklada za regionalno sodelovanje finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma, Kmetijski inštitut Slovenije skupaj s partnerji mednarodnega konzorcija preučuje možnosti vpeljave nadzorovanega parjenja pri medonosni čebeli. Prilagojeno bo zakonitostim lokalnega okolja. Projektni rezultati bodo podani kot predlog izboljšav rejskih programov v drugih državah. Več o projektu na https://beeconsel.eu/.

Kmetijski inštitut Slovenije
www.kis.si