Spodbujanje ukrepov trajnostne mobilnosti v Mestni občini Velenje nadgrajujemo z izvajanjem treh projektov, ki jih v višini 85 % financira Evropska unija. Dva iz programa Interreg Podonavje in eden iz programa Interreg Srednja Evropa. V okviru projekta eGUTS bomo promovirali elektro mobilnost z vzpostavitvijo večmedijskega portala z informacijami in novimi električnimi polnilnicami za avtomobile. Projekt CHESTNUT se osredotoča na načrtovanje prometnih sistemov izven občinskih meja. V okviru projekta izdelujemo celostno regijsko strategijo (za 10 občin) in nadgrajujemo sistem za avtomatizirano izposojo koles z novo postajo in električnimi kolesi. Projekt Smart Commuting obravnava funkcijsko urbano regijo Velenja in zajema območje 11 občin. Pripravili bomo osnutek regijske celostne prometne strategije s poudarkom na ukrepih dnevne mobilnosti in nadgrajujemo sistem za avtomatizirano izposojo koles s priključki za električna kolesa. Več o projektih na www.interreg-central.eu; www.interreg-danube.eu in www.velenje.si.

eGUTS   

               Smartcomm                 

 

 

Mestna občina Velenje                               
www.velenje.si