Snaga-LJNadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana na ljubljanskem Barju, ki je največji okoljski kohezijski projekt v državi, bo končana konec leta 2015, ko se bo začelo poskusno delovanje. Regijski center bo končan v zastavljenih rokih in v okviru predvidenih investicijskih sredstev. Projekta ne bo treba razdeliti v dve fazi, s čimer se je že strinjala tudi Evropska komisija. Za del evropskih sredstev, ki prehajajo v prihodnjo finančno perspektivo, se je namreč dalj časa iskalo načine prenosa. Rešitev je spremenjena dinamika porabe sredstev, tako da bodo evropska sredstva v celoti počrpana do konca leta 2015, nato pa bodo porabljena sredstva lokalnih skupnosti. Projekt vodi ljubljanska Snaga, gre pa za najboljši in najsodobnejši sistem predelave odpadkov v Sloveniji ter za primer dobre prakse tudi v evropskem merilu. S projektom se začenja večje sodelovanje občin na področju ravnanja z odpadki, saj je trenutno v projekt vključenih že 36 občin.

Snaga, d.o.o.
www.snaga.si