Ovojnina je tudi v farmacevtski industriji pomemben dejavnik vplivov na okolje, zato v Leku, članu skupine Sandoz, pri njenem razvoju zmanjšujemo porabo surovin in energije ter stremimo k rešitvam, ki povzročajo čim manj proizvedenih odpadkov. Pred kratkim je začel veljati prenovljeni Sandozov globalni pakirni katalog, ki služi kot obvezna smernica za vse Sandozove lokacije. Predpisuje celovit izbor priporočenih materialov za ovojnino, dimenzije in oblike primarnih ter sekundarnih ovojnin in podaja smernice na področju ovojnine in pakiranja. Pomembno je, da ovojnina ne le izpolnjuje vse regulatorne zahteve, povzročiti mora tudi čim manj proizvedenih odpadkov, potrošnja energije za njeno izdelavo pa mora biti čim manjša. Tudi dobavitelji morajo zagotavljati ovojnino, ki ne vsebuje težkih kovin ali nevarnih snovi in je tudi sama čim bolj racionalno zapakirana. Izpolnjevati mora še vsaj enega izmed naslednjih pogojev: ovojnino je mogoče ponovno uporabiti, jo reciklirati in energetsko ali organsko predelati. Tovrstne izboljšave so le na videz majhne, saj imajo velik okoljski in ekonomski učinek. Zmanjšujejo primarno in sekundarno ovojnino ter dosegajo izkoristek terciarne embalaže (palet) in tako ustvarjajo prihranek pri transportu. Zaradi izboljšanih rešitev sta večji zmogljivost in učinkovitost pakirnih linij, manjša so odstopanja v pakirnem procesu. Nižji stroški nam omogočajo nižjo ceno izdelkov, s tem pa povečujemo dostopnost svojih zdravil za uporabnike in paciente.

Lek d.d.
www.lek.si