Bent excellent 131V podjetju Bent nam je mar za okolje in vedno stremimo k varovanju našega planeta, zato so naša čistila narejena v skladu z evropsko Uredbo (ES) št. 648/2004 o detergentih. V skladu z Uredbo lahko čistila vsebujejo le površinsko aktivne snovi, ki ustrezajo predpisanim pogojem biološke razgradljivosti. To pomeni, da se najmanj 60 % površinsko aktivnih snovi čistila v 28 dneh razgradi na ogljikov dioksid, vodo in mineralne soli. V takšni obliki ne škodijo vodnim organizmom in ne povzročajo razraščanja alg. Med ponudbo izdelkov vključujemo vedno več čistil, ki imajo ekološko oznako in so do okolja še bolj prijazna v celotnem procesu od proizvodnje do uporabe. V poletnem obdobju smo program izdelkov posodobili s čistilom Blue star Ocean, ki ima Eco marjetico. Z njim se lahko zelo učinkovito očistijo različni prostori in površine.V podjetju Bent nam je mar za okolje in vedno stremimo k varovanju našega planeta, zato so naša čistila narejena v skladu z evropsko Uredbo (ES) št. 648/2004 o detergentih. V skladu z Uredbo lahko čistila vsebujejo le površinsko aktivne snovi, ki ustrezajo predpisanim pogojem biološke razgradljivosti. To pomeni, da se najmanj 60 % površinsko aktivnih snovi čistila v 28 dneh razgradi na ogljikov dioksid, vodo in mineralne soli. V takšni obliki ne škodijo vodnim organizmom in ne povzročajo razraščanja alg. Med ponudbo izdelkov vključujemo vedno več čistil, ki imajo ekološko oznako in so do okolja še bolj prijazna v celotnem procesu od proizvodnje do uporabe. V poletnem obdobju smo program izdelkov posodobili s čistilom Blue star Ocean, ki ima Eco marjetico. Z njim se lahko zelo učinkovito očistijo različni prostori in površine.