TimoComV podjetju TIMOCOM se zavedamo pomembnosti ohranitve okolja za naslednje generacije, zato okoljski problematiki namenjamo veliko pozornosti. Med leti 1980 in 2013 je bilo, po ugotovitvah Evropske agencije za okolje, prijavljeno za kar 400 milijard evrov gospodarske škode, ki je nastala zaradi klime. S pomočjo našega sistema je mogoče celoten proces odvijanja prevozniškega posla začeti in zaključiti brez tiskanja papirja, saj ponujamo možnost pošiljanja, sprejemanja in upravljanja naročil znotraj sistema povsem digitalno. Naša poslovna stavba ima lasten geotermalni sistem za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Sistem črpa hlad iz zemlje in toploto iz zraka v pisarnah, oba shranjuje in v odvisnosti od zunanje temperature prek sistema spet vrača v prostore. V stavbo je vgrajenih še približno 1.200 senzorjev, ki skrbijo za avtomatizirano uravnavanje temperature glede na letni čas. Naprave znotraj nje so v najvišjem energetskem razredu. Sodelavce spodbujamo, da pridejo v službo na okolju prijazen način. Ponujamo jim mesečne vozovnice za javni prevoz, nekateri prihajajo na delo s skupinskimi avtomobilskimi prevozi (car pooling) ali s kolesom. Veseli nas, da ima naše podjetje s sistemom pametne logistike vpliv tudi na to, da postaja celotna logistična panoga okolju prijaznejša. V italijanskem podjetju GreenRouter so naredili študijo primera, v kolikšni meri je uporaba našega sistema vplivala na ekonomičnost in emisije CO₂. V študijo so vključili dve ločeni obdobji, in sicer 1999–2003, ko v podjetju še niso uporabljali našega sistema, ter obdobje od leta 2004 dalje, ko so sistem že uporabljali. Raziskava je pokazala, da je v samo prvih dveh letih uporabe našega sistema prišlo do 23 % zmanjšanja emisij CO₂, izkoriščenost vozil pa se je povečala za 30 %.

TIMOCOM GmbH
www.timocom.si