Komunala TrbovljeMaskota Komunale TrbovljeV javnem podjetju Komunala Trbovlje izvajamo različne dejavnosti: oskrbo s pitno vodo, zbiranje in odvoz odpadkov, odvajanje in čiščenje odpadne vode, vzdrževanje cest, urejanje parkov in zelenic, upravljanje mestne tržnice, pokopališko in pogrebno dejavnost, daljinsko ogrevanje in kogeneracijo. Storitve ponujamo okoli 17.000 prebivalcem občine Trbovlje. V letu 2013 smo obeležili 60-letnico delovanja podjetja. Ob teh dejavnostih pa ne pozabimo na ozaveščanje, še zlasti ravnanje z odpadki. Tako smo že v lanskem letu začeli predvajati občasne ozaveščevalne radijske oddaje na lokalnem Radiu Kum Trbovlje in tako bo tudi letos. Poimenovali smo jih po maskoti našega podjetja »Komunalček svetuje«. Skupaj s komunalnim inšpektorjem in ekipo radia preverjamo na terenu, kako dosledno občani ločeno zbirajo odpadke. Najbolj izstopa ugotovitev, da je v zbiralnikih za mešane komunalne odpadke še veliko embalaže, ki spada v zbiralnik z rumenim pokrovom. Vsakokrat postavimo poslušalcem tudi nagradno vprašanje in za pravilen odgovor podarimo okrasno lončnico. Z oddajami ozaveščamo in opozarjamo na pomen pravilnega zbiranja odpadkov, saj se zavedamo svojega poslanstva v skrbi za občane in okolje.

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o.
www.komunala-trbovlje.si