center-ponovne-uporabeCenter ponovne uporabePonovna uporaba, popravilo in recikliranje bodo v EU postali zlato pravilo, odpadki pa stvar preteklosti. To za Slovenijo pomeni velik izziv, kar dokazuje tudi Mreža centrov ponovne uporabe, ki vključuje 9 centrov, kmalu se bosta pridružila še dva nova. Prvi center v Rogaški Slatini deluje od leta 2010 in je v tem času v fazi gradnje novega objekta, saj OKP d.o.o. in Občina Rogaška Slatina uresničujeta zavezo k zmanjševanju odpadkov z izboljšanimi pogoji delovanja centra. V Vojniku je center dobil novo podobo in kupci, ki prihajajo iz celotne Savinjske doline, so navdušeni. V praksi je namreč mogoče spoznati ponovno uporabo in “up-recycling”, torej proces, ki omogoči, da se izdelek uporablja za enako ali drugo funkcijo. V nasprotju z recikliranjem ne prihaja do procesov predelave izdelkov v surovine, ki se potem uporabljajo za izdelavo novih izdelkov.”Upcycling” omogoča neposredno ponovno uporabo materiala in izdelkov, ne da bi se pri tem poslabšala kakovost materiala, kot se to dogaja pri recikliranju.

Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.
www.centerponovneuporabe.si