V CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo smo organizirali hekaton v okviru evropskega projekta Desire. Dvodnevni kreativni maraton Hackathon Desire je združil študente in dijake, ki so ustvarjali vizijo grajenega in odprtega prostora prihodnosti. Prepletel je znanja arhitekture, oblikovanja, strojništva, računalništva, matematike in elektrotehnike. Trideset udeležencev je imelo na voljo trideset ur časa za realizacijo vizije BTC City Ljubljana za leto 2050. Izmed šestih idej sta žirijo navdušili dve. Prva je predvidevala zelene koridorje, organske ovoje stavb in modularnost zgradb, druga pa tehnološko središče, ki bi preprečilo beg možganov in izkoristilo visoko izobražen slovenski kader. Mladi so na hekatonu dokazali, da so ambiciozni, futuristični in zagnani. Jasno so pokazali, da si želijo prihodnosti, ki bo imela več posluha za kakovost bivanja in življenja. Želijo si zelenega prehoda, ki ne bo zgolj tehničen ali racionalen, ampak takšne prihodnosti, ki bo bolj prisluhnila okolju in naravi.

CER Partnerstvo
https://cer-slo.si