Luka-Koper 121Luka KoperV Luki Koper smo pri načrtovanju razvoja pristanišča in nabavi opreme zelo pozorni na vidik vpliva pristaniške dejavnosti na okolje. V zadnjih desetih letih smo samo v različne tehnologije in ukrepe za zmanjševanje vplivov na okolje vložili več kot 30 milijonov evrov. Pred kratkim smo pripravili tudi podrobno strategijo oziroma strateške usmeritve razvoja na okoljskem področju do leta 2030, ki je dostopna na spletni strani družbe. V dokument smo zajeli vse okoljske vidike na področju rabe zemljišč, pitne in odpadne vode, podnebnih dejavnikov, kakovosti zraka, poglabljanja morskega dna in ravnanja z morskimi sedimenti, obremenitev s hrupom, energetsko učinkovitost, ravnanje z odpadki, svetlobno onesnaženje in kakovost morja. »V Luki Koper uvajamo ukrepe, ki niso zgolj zakonske zahteve, ampak z najboljšo razpoložljivo tehnologijo na trgu zmanjšujemo vplive pristaniške dejavnosti,« poudarja okoljska menedžerka v Luki Koper Franka Cepak. V Luki Koper imamo od leta 2010 certifikat EMAS, ki predstavlja najvišji standard v Evropski uniji na področju okoljskega ravnanja.

Luka Koper d.d.
https://luka-kp.si