JZ za turizem Obcine Miren Kostanjevica dr Albert Salaman in Ariana B SuhadolnikTuristična destinacija Miren Kras se je po prejemu zlatega znaka slovenske zelene destinacije uvrstila tudi med 100 najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu. V oktobru so na Hrvaškem potekali četrti Globalni dnevi zelenih destinacij. Gre za vodilni dogodek na področju trajnostnega upravljanja turističnih destinacij na svetu. Vodilni strokovnjaki iz vladnih institucij, podjetij, akademske sfere in upravljavci destinacij iz vsega sveta so izmenjali dobre prakse in razpravljali o skupnih izzivih trajnostnih zelenih rešitev za turizem. Dobre prakse udejanjanja jasne vizije zelenega razvoja je predstavila tudi v. d. direktorica Turizma Miren-Kostanjevica mag. Ariana B. Suhadolnik. Odgovorni svetovni nosilci razvoja turizma so izkazali na eni strani zavedanje o negativnem vplivu nekontrolirane rasti turizma na okolje, na drugi iskreno skrb za uvajanje trajnostnih modelov turizma. Na konferenci je priznanja za izpolnjevanje mednarodnih standardov kakovosti na področju trajnostnega turizma prejelo 31 slovenskih destinacij, med njimi tudi Miren Kras. »Prestižno priznanje nas je postavilo na svetovni zemljevid najbolj trajnostno osveščenih turističnih destinacij in naloga vseh deležnikov je, da to poslanstvo v prihodnje še bolj zavzeto izpolnjujemo,« je povedal župan Občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar. In dodal: »Delamo velike in pomembne korake. Tik pred sprejetjem je Odlok o izvajanju javnih prireditev brez okolju škodljive plastike. Izjemno me veseli, da smo v občini že pred uvedbo odloka izvedli 5 tovrstnih prireditev. To izkazuje veliko razumevanje in pripadnost vseh občanov skupni zeleni viziji.«

Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica
www.mirenkras.si