V okviru Predsedovanja RS Svetu EU si je v ponedeljek, 20. 9. 2021, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec skupaj z evropsko komisarko za energijo Kadri Simson in ostalo delegacijo ogledal Hidroelektrarno Brežice. Beseda je tekla predvsem o pomenu obnovljive energije in o sinergiji med različnimi viri obnovljive energije. Družba HESS namreč v okviru svojega delovanja raziskuje tudi ostala področja in išče optimalne rešitve, v zadnjem času predvsem glede hibridnega delovanja hidro in sončnih elektrarn. Zanimajo nas tudi ostali trajnostni načini pridobivanja električne energije. Pri tem pa je seveda odločilno, da gre za stabilne, trajne in stalne vire. Veriga hidroelektrarn tako poleg vseh večnamenskih učinkov in zanesljivega proizvajanja okolju prijazne elektrike iz obnovljivih virov preko pretočnih akumulacij omogoča tudi shranjevanje presežka čez dan proizvedene električne energije. Vsaka sončna elektrarna bi morala imeti svojo baterijo za shranjevanje presežkov. Ker pa tega nimajo oziroma je nakup hranilnikov finančno še vedno prevelik zalogaj, je takšna baterija lahko pretočna akumulacija. Z dokončanjem verige HE na spodnji Savi, torej z izgradnjo HE Mokrice, bi tako poleg proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov omogočili tudi nadaljnji razvoj tisočih sončnih elektrarn po Sloveniji, ki bi lahko njeno pretočno akumulacijo koristile kot veliko baterijo.

HESS – Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
www.he-ss.si