Energetska agencija za Podravje sodeluje v projektu ALPGRIDS, ki ga sofinancira Evropska komisija v programu Interreg Alpine Space. V projektu želimo partnerji v 7 pilotnih mestih v 5 državah povečati delež OVE in preučiti možnosti vzpostavitve mikro omrežij v Alpah. Alpski energetski sistemi trenutno prehajajo na podnebno nevtralnost, pri čemer se vedno več obnovljive energije proizvaja in porablja lokalno. Ne spreminja se samo vrsta energije, temveč tudi način upravljanja z njo. Državljani vedno več energije proizvajajo lokalno in hkrati prevzemajo nadzor nad njenim upravljanjem bodisi posamezno ali v skupnosti. Razvoj mikro omrežij postaja ključen pri povečanju porabe lokalnih obnovljivih virov energije. Mikro omrežje je majhen energetski sistem, ki deluje neodvisno ali v povezavi z glavnim omrežjem. Izboljšajo lahko lokalno energetsko samooskrbo, energetsko učinkovitost, trajnost, odpornost in stroškovno učinkovitost oskrbe z energijo za občine, občane, kmete ter mala podjetja. Alpska regija ima velik potencial za izkoriščanje mikro omrežij. Partnerji v projektu smo prepričani, da ustanovitev lokalnih energetskih skupnosti pomaga občanom, da se bolj aktivno vključijo v energetski prehod svoje regije. Na zaključni konferenci, ki bo potekala v aprilu 2022, v Weizu v Avstriji, bomo predstavili rezultate in ugotovitve. Program in registracijski obrazec je na spletni strani projekta: https://www.alpine-space.org/projects/alpgrids/en/home

EnergaP – Energetska agencija za Podravje
www.energap.si