V Merkurjevih centrih smo letos individualnim uporabnikom prvi začeli prodajati hranilnike električne energije v strateškem partnerstvu s podjetjem NGEN. Ne po naključju, saj smo se že pred leti odločili za učinkovitejšo rabo energije in za načrtno namestitev sončnih elektrarn na strehah lastnih trgovskih centrov. Tako stopamo na pot trajnosti in energetske učinkovitosti. Pionirske korake delamo pri ozaveščanju in spodbujanju uporabe naprednih, okolju prijaznejših tehnologij v svoji ponudbi izdelkov za energetske obnove in trajnostno gradnjo. Nadaljujemo z nadgradnjo že obstoječih polnilnic za električne avtomobile na parkiriščih pred našimi trgovskimi centri. S prenovljeno razsvetljavo v trgovskih centrih pa smo zmanjšali izpuste toplogrednih plinov za 164 ton letno. Ker tudi blagovna znamka Merkur beleži že skoraj 125 let tradicije in nam je spoštovanje starih navad blizu, smo se odločili, da vsem otrokom, rojenim septembra 2020, podarimo sadiko drevesa. Plastičnih vrečk v Merkurju ni več, po začetku uveljavitve podpisanega kodeksa so pri nas na voljo zgolj papirnate vrečke.
Merkur trgovina, d.o.o.
www.merkur.si