Neffat EOL 152

V svetu se stremi k povečanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Da bi se električna energija, predvsem iz sončnih elektrarn, ustrezno izkoristila, se v zadnjih letih pojavljajo novi modeli, ki bi to omogočili. Ena izmed možnih rešitev je medsebojno trgovanje z električno energijo. Medsebojno trgovanje z električno energijo je možno, če zakonodaja proizvajalcem omogoča, da električno energijo, ki jo sicer proizvedejo na svoji elektrarni, namesto da bi jo imeli le za sebe, neposredno prodajo drugemu. Takšen način trgovanja je v povezavi s pametnimi omrežji prodorna ideja, saj je na ta način omogočena izvedba transakcije med dvema enakopravnima posameznikoma. V svežnju zadnjih zakonodajnih ukrepov na energetskem področju na ravni EU je že vključena definicija pojma medsebojnega trgovanja, ki predstavlja prodajo električne energije iz obnovljivih virov energije med udeleženci na trgu. Za razvoj tega področja bi bilo potrebno obstoječo zakonodajo ustrezno prilagoditi.

Zapisala: Urška Stopar, mag. prav., odvetniška pripravnica v Odvetniški družbi Neffat, o.p., d.o.o., študentka interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja UL

Odvetniška družba Neffat o. p., d.o.o.
https://neffat.si