mag. Uroš Salobir
mag. Uroš Salobir

Utility week, ena najbolj branih publikacij v energetskem sektorju v Združenem kraljestvu in po Evropi, je objavila intervju z direktorjem področja za strateške inovacije ELES, mag. Urošem Salobirjem. V njem navaja, da je padec povpraševanja po električni energiji usmeril pozornost na potrebo po prilagodljivem omrežju. V pogovoru z naslovom »Mednarodno sodelovanje na področju raziskav in razvoja je ključnega pomena za izziv razogljičenja družbe« je mag. Salobir poudaril, kako pomembno je mednarodno sodelovanje pri razvoju omrežij: »Operaterji morajo svoje razmišljanje razširiti tudi čez ozke meje svojih omrežij. Vprašanja, ki so očitna v eni državi ali v enem omrežju, je pogosto mogoče rešiti s čezmejnim sodelovanjem. S celostnim razmišljanjem pa lahko rešimo številne skupne izzive.« V nadaljevanju je dodal, da v Sloveniji upamo na več usklajenosti in ustvarjalnosti za izboljšanje obsežnega, medsebojno povezanega evropskega sistema. To je eden najdragocenejših elementov evropskega gospodarskega povezovanja in je ključnega pomena za sprostitev ogromnih količin regionalno koncentrirane obnovljive energije po vsej EU. Vir: https://utilityweek.co.uk/international-collaboration-on-rd-is-vital-for-net-zero-challenge/

ELES, d.o.o.
www.eles.si