Mednarodni projekti ERASMUS+ živijo z izmenjavami dijakov. Sodobna tehnologija sicer omogoča, da se povezujemo na daljavo, vendar so le osebni stiki lahko duša projekta. Končno smo le dočakali trenutek, da se v okviru projekta Let it rain! A Solar Powered Irrigation System Built by Students srečamo s partnersko šolo iz Hamburga v Mariboru. Izmenjava je priložnost za delo na projektu in za sproščanje ob druženju z gosti. Gostje iz Nemčije so spoznavali delo na našem posestvu, ob tem pa so se nam z veseljem pridružili pri trgatvi. Spoznavali smo različne tipe tal in vplive namakanja. S pomočjo različnih eksperimentov so dijaki opazovali, kako lahko najhitreje ugotovijo, kakšna so tla v vrtu, na njivi, travniku in v sadovnjaku ali vinogradu. Ob njih so tudi hitreje dojeli, kako namakamo različna tla in kakšne pogoje za rast imajo rastline. Analizirali smo različne vzorce vode in ugotavljali, katera voda je najprimernejša za namakanje. V prostem času smo spoznavali Slovenijo, igrali bowling, iskali izhod iz Escape rooma in se potepali po Pohorju. Vsi sodelujoči smo se strinjali, da je izmenjava predstavljala vrnitev v normalno vsakdanje življenje.

Zapisal: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si