Med 3. in 8. julijem 2023 je v Ljubljani potekala druga mednarodna poletna geotermalna šola, z naslovom Napredki pri razvoju rabe geotermalne energije za ogrevanje, hlajenje in proizvodnjo elektrike. Organizirala sta jo Geološki zavod Slovenije in Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, s podporo Islandske šole za energijo iz Reykjavika ter sofinanciranjem EGP projekta INFO-GEOTHERMAL in COST projekta Geothermal-DHC. Sodelovalo je deset predavateljev iz sedmih držav in 24 udeležencev iz 13 držav Afrike, Evrope in Severne Amerike. Sodelujoče smo seznanili z načini razvoja novih geotermalnih projektov, z dobro prakso raziskav, tehnologije rabe in upravljanja s plitvo geotermalno energijo in rabo termalne vode ter z optimizacijo delovanja, da je vpliv rabe na okolje in človeka čim manjši in dolgoročno sprejemljiv. Poleg predavanj smo izvedli tudi celodnevno ekskurzijo v SV Slovenijo, regijo z največjim geotermalnim potencialom, in terenske vaje v Ljubljani.

EEA grants

DHC Logo

logo white

ministrstvo

Geološki zavod Slovenije
www.geo-zs.si