biotehniska sola mb EOL142r

V okviru mednarodnega projekta ERASMUS+ z naslovom We can bee friendlier to the nature je potekala četrta, to je zadnja izmenjava dijakov iz partnerske šole iz Hamburga. Projekt smo začeli in ga tudi zaključili z izvedbo različnih delavnic, s katerimi smo želeli dijakom pokazati, da lahko tudi po končanem projektu uporabljajo znanje, ki so ga pridobili v času trajanja projekta. Tokratne delavnice so bile namenjene čebelarstvu, sadjarstvu, oskrbi grede iz kamnov in spiralne grede, zasaditvi spiralne grede z medovitimi rastlinami, izdelavi okolju prijaznejšega pribora za piknike, apiterapiji in fitoterapiji, pripravi okolju prijaznejše embalaže in uporabi eko izdelkov, ki jih lahko po uporabi kompostiramo. V času izmenjave smo organizirali tržnico, na kateri so se predstavili lokalni pridelovalci hrane. Ponudba je bila zelo raznolika, saj smo lahko posegali po ekološko pridelani hrani, čebeljih izdelkih, različnih vrstah moke, kruhu, poticah, gibanicah in pecivu iz krušne peči, suhomesnatih izdelkih, vinu, zelenjavi, bučnem olju, izdelkih iz aronije in izdelkih iz biorazgradljivih materialov.

Zapisal: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si