Izmenjava dijakov v Hamburgu
Izmenjava dijakov v Hamburgu

V okviru mednarodnega projekta ERASMUS+ z naslovom Let it rain! A Solar Powered Irrigation System Built by Students je potekala prva izmenjava dijakov v Hamburgu. Projekt je namenjen osveščanju dijakov o pomembnosti uporabe obnovljivih virov energije in kako jih lahko uporabljamo tudi pri načrtovanju namakalnega sistema. V času projekta bodo dijaki spoznavali uporabo vode iz različnih zornih kotov. Naredili bomo namakalni sistem, ki bo olajšal pridelavo rastlin v času suše in postavili manjšo sončno elektrarno, ki bo poganjala črpalko za namakanje. V Hamburgu so združili moči dijaki vseh naših programov, saj menimo, da je projekt zastavljen tako, da bo koristil vsem. Dijaki so pod mentorstvom Classa Grota izdelali nosilce in okvirje za sončno elektrarno. Prijetno je bilo opazovati dijake pri opravilih, s katerimi se še nikoli niso srečali. Dokazali so, da so sposobni opraviti vsako delo. Pri fiziki so spoznavali, kako se sončna energija pretvarja v električno in izvajali poskuse na temo elektrike. Verjamem, da bodo dijaki znanje, ki ga bodo pridobili v času trajanja projekta, koristno uporabili v vsakdanjem življenju.
Zapisal: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si