JP-Komunala-ZagorjeMinistrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan sta predala namenu centralno čistilno napravo in kanalizacijski sistem v Zagorju. Tako bodo kmalu po zagorski dolini tekli čisti potoki in reka Sava. Izveden je bil namreč evropski projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju srednje Save«, ki so ga skupaj izpeljale občine Litija, Šmartno pri Litiji, Radeče in Zagorje ob Savi. Prinaša številne pozitivne posledice, kot je zmanjšanje pritiskov na naravno okolje, izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda, zmanjšanje emisij vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšanje zdravja in življenjskih pogojev za prebivalstvo, izboljšanje gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega industrijskega in drugega gospodarskega razvoja občine in regije. Vrednost celotnega projekta v vseh štirih občinah znaša 27 milijona evrov, 62 % prispeva EU iz Kohezijskega sklada, 11 % Republika Slovenija, 27 % pa občine, vključene v projekt. Z novo infrastrukturo se bo očistilo kar 95 % odpadnih voda na tem območju. Objekt je simbolično poimenovan Medeja in simbolizira ladjo Argo, s katero so semkaj pripluli Argonavti. Spomin na legendo je spodbuda, da očistimo naše vode, da si bo tako kot nekoč Medeja spet lahko umila obraz v Mediji.

JP Komunala Zagorje, d.o.o.
www.komunala-zagorje.si