V Biotehniškem centru Naklo bo 24. novembra 2022 potekala sedma konferenca Vivus z naslovom »Med vizijo in resničnostjo novih obzorij«. Znanstveno-strokovni prispevki bodo tokrat predstavljeni na področjih kmetijstva in gozdarstva, naravovarstva in varstva okolja, hortikulture, živilstva in prehrane ter podeželja. Pomembno je, da imamo vizijo, da smo obrnjeni v prihodnost, da razmišljamo strateško. Na drugi strani se moramo zavedati realne situacije, težav in izzivov, s katerimi se soočamo. Iskati moramo načine in poti, kako preseči probleme, se usmeriti v rešitve, izkoristiti priložnosti in se približevati želenim ciljem. Želimo si, da konferenca, ki že dvanajst let predstavlja platformo, namenjeno mednarodni znanstveni razpravi o kmetijstvu, prehrani, ruralnem razvoju, naravovarstvu in varstvu okolja, poda nekatere konkretne usmeritve in rešitve, ki bodo pripomogle k uresničevanju strateških ciljev na omenjenih področjih. Prav tako je konferenca Vivus odlična priložnost za izmenjavo idej, krepitev obstoječih in oblikovanje novih akademskih mrež ter za spodbujanje dialoga med izobraževalnimi ustanovami, javnimi zavodi, zasebnim sektorjem in organizacijami civilne družbe glede vprašanj o najnovejših globalnih in lokalnih usmeritvah na omenjenih področjih. Avtorje vabimo k pripravi znanstvenih in strokovnih prispevkov. Več o konferenci Vivus 2022: http://www.bc-naklo.si/raziskovalna-dejavnost/konferenca-vivus/
Zapisala: Tina Košir

Biotehniški center Naklo
www.bc-naklo.si