Aerodrom Ljubljana in Avantcar sta na ljubljanskem letališču odprla postajališče za souporabo električnih vozil. Novost bo uporabnikom (potnikom in obiskovalcem ter zaposlenim na letališču) omogočila priročen in okolju bolj prijazen način prevoza med prestolnico in letališčem. Polnilne postaje so oskrbovane s 100 % obnovljivo energijo, s čimer kombinacija električne mobilnosti in souporabe na tej lokaciji dobi še dodatno veljavo. Poleg polnilnic za souporabo vozil je na letališču dostopna še ena polnilna postaja za dve električni vozili. Širitev ponudbe zelenih načinov prevoza bo prispevala k prizadevanjem Aerodroma Ljubljana za zmanjševanje ogljičnega odtisa, ki so del širše usmeritve k omejevanju škodljivih vplivov dejavnosti družbe na okolje. V primerjavi s povprečjem let 2012-2014 je v letu 2015 absolutno količino izpustov CO2 zmanjšala za 1,3 odstotke. Okoljska politika Aerodroma Ljubljana sicer predvideva ogljično nevtralnost do leta 2020.

Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
www.lju-airport.si