Projekt ozaveščanja o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo v Sloveniji, sofinanciran s strani EU komisije ter Ministrstva za okolje in prostor, so države članice skupaj z Evropsko komisijo med 102 zaključenimi in ocenjenimi projekti v letu 2014 izbrale v skupino 22 najboljših. S tem je projekt družbe ZEOS nominiran za nagrado »Najboljši med najboljšimi«, ki ga bodo države članice izbrale v mesecu aprilu. Cilj projekta »Slovenska ozaveščevalna kampanja OEEO-Slovenia WEEE Campaign«, ki ga je družba ZEOS izvajala med leti 2011 in 2013, je bil vplivati in spreminjati vedenjske navade na področju ravnanja z e-odpadki. Za uspešno izpeljan projekt se poleg sofinancerjema Evropske komisije in Ministrstvu za okolje in prostor zahvaljujemo vsem ostalim sodelujočim pri projektu, občinam, izvajalcem javne službe, osnovnim in srednjim šolam, proizvajalcem in pridobiteljem, ki prav tako s svojim financiranjem podpirajo okolju in ljudem prijazno ravnanje z e-odpadki. Podelitev plakete »Najboljši okoljski/ozaveščevalni LIFE projekt« bo potekala 4. junija v Bruslju ob prireditvi Zeleni teden.

ZEOS, d.o.o.
www.zeos.si

Logo-s procesom-03

 

life-LOGO-jpeg

 

LOGO MKO SLO