Sodelavca ERICo d.o.o. med nameščanjem zvočnih odvračalnih naprav.Sodelavca ERICo d.o.o. med nameščanjem zvočnih odvračalnih naprav.Trki z divjadjo predstavljajo pomembno tveganje za varnost udeležencev v cestnem prometu, veliko ekonomsko izgubo in predstavljajo velik dejavnik smrtnosti živalskih populacij. V Sloveniji je letno povoženih med 5.400 in 6.700 prostoživečih parkljarjev, zlasti srnjadi (>95 %), jelenjadi in divjih prašičev. Na predlog Inštituta za ekološke raziskave ERICo Velenje d.o.o., ki se s problematiko ukvarja že vrsto let, je Direkcija RS za ceste v obdobju 2006–2013 financirala zaščito >120 problematičnih odsekov državnih cest. Celoten program za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo vodijo strokovnjaki z inštituta ERICo d.o.o., za zaščito pa se uporabljajo zvočna odvračala slovenskega proizvajalca Cervus d.o.o. Dosedanji rezultati (zmanjšanje povoza parkljarjev za 39 % do 83 % glede na število trkov pred namestitvijo odvračal) potrjujejo učinkovitost zaščite in kažejo, da se je varnost za vse udeležence v cestnem prometu pomembno povečala.

ERICo d.o.o.
www.erico.si